Porselen inley onley dolguların dezavantajları yokmudur?

Poselen inley onley dolgu sisteminin en büyük dez avantajı, kompozit estetik dolgulara oranla oldukça maliyetli olmalarıdır, porslen inley onley dolgu ların hastaya çıkardığı maliyet kompozit estetik dolguların ortalama 3-4 katıdır…

Bunun haricinde tüm kompozit restorasyonlar tek seansta basit bir şekilde bitirilmelerine karşılık, porselen inley onley dolgu lar için genelde böyle bir şeyden söz etmek mümkün değildir, (bazı modern kliniklere kurulan cad-cam sistemli cihazlarla tek seansta sonuç almak mümkün olmakla beraber) genelde laboratuar işlemleri ve buna bağlı olarak, en az iki-üç seans şarttır.

Porselen inley onley dolgu lar, estetik kompozit dolgulara oranla çok daha hassas bir çalışmayı gerektirir. inley onley dolgu larda yeterli hassas çalışma yapılamamışsa ve de her bakımdan birebir uyum sağlanmamışsa posrelen inley onley dolgu lar da  sonuç  genelde başarısızdır…