Sanıldığının aksine, Laser ışık kaynağı ile tek başına diş beyazlatmak diye bir şey yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Laserle diş beyazlatma diye insanlara sunulan şey büyük oranda yanılsama ve aldatmacadır. Laserle beyazlatma denilen şeyin aslı şöyledir:

bazı diş beyazlatma kimyasalları üretilirken, bu maddeler çeşitli dalga boyundaki ışık kaynağından o ışığı aldıklarında aktiflenecek şekilde imal edilirler. Bunların bir kısmı ultraviyole(UV) ışık kaynağındaki ışığın dalga boyuyla aktiflenir, bir kısmı LED kaynaklı bir ışığın dalga boyu ile aktiflenir, bir kısmı da laser ışık kaynağından gelen uygun dalga boyundaki ışıkla aktiflenir.

Sonuçta UV ışık kaynağı olsa da, halojen ışık kaynağı olsa da, LED ışık kaynağı olsa da ya da laser ışık kaynağı olsa da dişlerdeki beyazlatmayı sağlayan şey bizzat dişlerin yüzeyine sürülen bir takım kimyasal maddelerdir.

Bu maddeler dişe sürülmeden laserin tek başına dişleri beyazlatması söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle, laserin beyazlatmadaki tek espirisi, dişi beyazlatacak olan kimyasal maddenin aktiflenmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmaktan öte değildir. Aynı durum LED veya halojen kaynaklı yoğun mavi ışık demeti ve UV kaynaklı cihazlar için de geçerlidir. Beyazlatma yöntemlerinin tamamı kimyasal (dişe sürülen kimyasal ajanlar vasıtasıyla) yolla olur.

Günümüzde diş beyazlatması artık ışıklı sistemden ışıksız sisteme kaymıştır. Beyazlatma ile ilgili çalışan bir çok etkin firma, etkinliği çok daha geliştirilmiş olan yeni ürünlerini “ışık kaynağına ihtiyaç duymayan ürünümüz” şeklinde tanıtıp pazarlamaktadır. Dolayısıyla adı “laserle beyazlatma “ olsa da ışıkla aktiflenen kimyasal beyazlaştırıcılar estetik diş hekimliğinde “eski” de kalmışlardır.