Estetik kompozit dolgular nedir? Nasıl uygulanır? Estetik kompozit laminelerin, porselen laminelerden farkı nedir?

Estetik kompozit dolgular, ön veya arka dişlerde; çürüğe bağlı, aşınmalara bağlı veya başka bir sebepten ötürü dişin doğal yapısında meydana gelen kayıpları, estetik ve fonksiyonel olarak kapatmak için, diş hekiminin tek seansta klinikte uyguladığı kompozit esaslı estetik restorasyon sistemidir.

Bu sistemde dişin doğal yapısı, kompozit esaslı dolgu materyali ile bonding dediğimiz kimyasal ajanlarla birleştirilir ve kimyasal bir birleşme sağlanır,

Estetik kompozit dolgular ; çürümüş veya aşınmış dişlerde, kaybolan diş dokusunu tamamlamak üzere aynı seansta yapılan restorasyonlardır. Bu restorasyonlar yapılamadan önce, estetik kopmozit dolguların yapılacağı dişlerin her bakımdan dolguya hazır hale getirilmesi şarttır.

Arka (posterior) dişlere kompozit dolgular uygulması:

Günümüz çağdaş diş hekimliğinde son derece başarılı arka dişlere estetik kompozit dolgular yapmak mümkün hale gelmiştir.

Özellikle fazla harabiyet olmuş bir arka dişte dahi kompozit dolgular kurallarının tümü eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmişse, 6-10 yıl arası bir sürede kişinin tüm çiğneme ve fonksiyon işlevlerini kusursuz yapacak bir estetik kompozit dolgular yapmak mümkün ve olasıdır.. bir çok kişi ağzında arka büyük azı dişlerinde rahat ve güven içinde kompozit dolgular taşımaktadır..

Son 5 yıl içinde kompozit materyali, bir dolgu olarak yeterince geliştirilmiş bir materyaldir, bu dolgu materyali ile ilgili sıkıntılar maalesef materyalin kendisi ile ilgili olmaktan çok hekim hatalarından kaynaklanmaktadır. Biz kendi kliniğimizde gördüğümüz vakaları analiz ettiğimizde bu sonuca ulaşmaktayız. Fakat bir çok kişi bu sıkıntılı dolgu durumunu “ beyaz dolguların genel sıkıntısı ” olarak algılamaktadır ki oldukça yanlış bir bakış açısıdır..

Çünkü en basit bir estetik kompozit dolgular da dahi dolgu yapma kriterlerinin tamamı eskizsiz yapılırsa ancak başarılı sonuçlara ulaşılabilir, başarılı sonuç demek kişinin dişinin tüm anatomik yapılarının taklit edilerek sıfır çürük alanı ve mükemmel kenar uyumu ile olur. çiğneme, yeme ve içme sırasında sıfır rahatsızlıkla bu durum kendini belli eder..

 Kompozit Dolguların Arka Dişlere Uygulanması

Arka dişlere estetik kompozit dolgular uygulaması; estetik kompozit dolguların temel prensipleri içinde yer alan, tüm çürük alanların temizlenmesi, iyi bir kenar uyumu sağlanması için dişin tüm kenar noktalarının hazırlanması, çok iyi ve uygun bir bonding ajanının kullanılması, dolduruculuğu ve sertliği kanıtlanmış bir dolgu materyalinin kullanılması, kontakt noktalarının mükemmel uyumu için çok iyi geliştirilmiş bir matrix sisteminin kullanılması, anatomik bir modelaj için uygun aşındırma ve mükemmel bir cila şarttır.. aksi takdirde bu dolgular erken ve orta dönemde sıkıntılar şeklinde diş hekimine geri döner, dönen vakaların %98 inden fazlası az önce sıraladığımız kriterlerin eksiksiz uygulanmamasından kaynaklanmaktadır, ve maalesef bu kriterler hastaya değil hekime ait eksikliklerdir..

Ön dişlere estetik kompozit dolgular yapılması:

  • Estetik Kopmozit dolgular dolgular arka dişlerle beraber ön dişlere de başarıyla uygulanabilmektedir.
  • Ön dişlere yapılan estetik kompozit dolgular kriterleri esasen arka dişlere yapılan kompozit dolgulardan bir farkı yoktur. Ne ki ön bölgedeki dişlere yapılan estetik-kompozit dolgularda sıfır cürük yanında yeterli estetiği yakalamak için ekstra durumlar söz konusudur. Bunlar daha çok mükemmel estetiği yakalamak ile ilgilidir;
  • Çürük alanı kalmamışsa bile, ön dişe yapılacak estetik-kompozit bir dolguda kahverengi görünecek ve dışarıya yansıyacak hiçbir leke alanı kalmamalıdır. (maalesef bu konuda bize yansıyan vakalara baktığımızda, çok iyi yapılmış sağlıklı ön bölge kompozit dolgularda dahi bu leke alanları sıfırlanmadığı için sıkıntılı estetik kompozit dolgulara rastlamaktayız çok kere)
  • Ön bölge estetik kompozit dolgular yapılmadan önce, ön bölge dişlerin rengi ve şeffaflığı çok iyi analiz edilmelidir. Mükemmel doğal uyum için (yani dışarıdan bakıldığında bir dolgu yapılmış gibi görünmemesi için) dişin rengi ayrıntılı olarak tespit edilmeli dahası tabakalama yöntemi ile (dişin doğal görünümü elde edilmesi için) ağız içindeki karanlık alanın dişin yüzeyine yansıtmadan ama aynı zamanda dişin dış yüzeyindeki mine şeffaflığını da elde edecek şekilde dolgu estetik planlamaya tabi tutularak yapılmalıdır.

Aksi takdirde dolgu ya çok şeffaf görünerek ağız içindeki karanlık alanı yansıtacak ve sanki çürük alanmış gibi görünecek, ya da çok opak bir şekilde yapay bir görününm elde edilecektir. İki türlüde dolgu ben buradayım der, ve sonuç yapaylıkla beraber başarısızdır, oysa estetik diş hekimliğinde estetik kompozit dolgular yapılırken diş hekimi açısından en büyük amaçlardan biri sağlıklı bir dolgu yapmakla beraber doğal estetik görünümlü kompozit dolgu yapmaktır.

 

Basit bir ön bölge estetik-kompozit dolguda dahi estetik dolgu kriterleri her şeyiyle eksiksiz ve tam uygulanırsa şayet başarılı estetik ve doğal bir görünüm elde edilebilir, bu da hem hassas bir çalışmayı hem de belirli bir tecrübeyi gerektirir..

Estetik Kopmozit Dolgularda lekelenme

Tüm kriterlerin yerine getirildiği ön bölge estetik kompozit dolgularda dahi çoğu kere lekelenme şeklinde estetik sorunlarla kaşılaşmaktayız, bunun da en önemli sebebi, dolgu bitirildikten sonra dolgunun cilalanmasına verilmesi gereken önemin es geçilmesidir. Bir estetik dolguyu ne kadar iyi yaparsanız yapın, dişin doğal mine yapısından daha kaygan cilalı ve sıfır geçişli bir dolgu yapmazsanız, o dolgu çabucak lekelenip dışarıdan bakıldığında dolgulu alan sırıtacaktır. Dolayısıyla bu işin en önemli kritelerinden biri mükemmel cilalı bir yüzey elde etmektir..