implant-sonrası-dudak-uyuşması

implant Sonrası Dudaklarda Uyuşma

İmplant dudak bölgesinde uyuşmaya sebebiyet vermez.

Eğer dudakta geçmeyen bir uyuşma varsa, biz buna parastezi diyoruz. Bu durum implant kaynaklı olmaktan ziyade hekim hatasına bağlı olarak meydana gelir.

Üst çenede implant yerleştirilecek alana yakın/komşu, bölgesel bir sinir hattı bulunmadığı için dudakta geçmeyen bir uyuşukluk olması ihtimal dahilinde değildir.

Alt çenede ise çene gerisinden başlayarak küçük azı bölgesine uzanan bir sinir kanalı vardır. Eğer implant yuvası açılırken bu sinir kanalı tahrip edilirse ve implant bu sinire baskı yapacak şekilde yerleştirilirse, sinir hattında bir iletim bozukluğu oluşur ve dudakta geçmeyen uyuşma hali oluşabilir.

Bu durum çok nadiren karşılaştığımız bir komplkasyon olup, genelde hekim hatasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli parestezi alt çenede implant komplikasyonlarının en ağır olanlarının başında gelmektedir. Bu durumda hasta vakit kaybetmeden hekimine görünmeli ve implant mutlaka çıkarılmalıdır.

Dudakta geçmeyen uyuşuklukların tamamı ana sinir kanalına bağlı olmayabilir, bazen bu durum daha ince yan dallar vasıtasıyla da olabilir ve diş hekiminin hatası söz konusu değildir. Yan dallara bağlı bir uyuşukluk söz konusu ise, bu yarı uyuşukluk hali B vitamini desteği ile 2-6 ay arasında azalarak geçer.

Alt çene arka bölgeye implant yerleştirilirken diş hekimi çok dikkatli olmalı, çok iyi röntgen analizi yapmalı ve yerleştireceği implantların boylarını planlarken bu sinir kanalına en fazla 1,5 mm. yaklaşacak şekilde planlamasını yapmalıdır.