Bu konuda saptanmış tek bir prosedür yoktur. İlaç kullanımı  vakaya göre farklılık gösterir. Hastanın yaşı, kilosu, genel sağlık durumu, ilaç alerjisinin olup olmadığı, mide problemleri yaşayıp yaşamadığı gibi faktörler kullanılacak ilacın türünü ve dozajını doğrudan etkiler. Ayrıca basit bir implant cerrahisi ile ileri cerrahi teknikler gerektiren daha karmaşık bir implant cerrahisi uygulaması arasında da ilaç prosedürü bakımından oldukça farklılıklar vardır.

İmplant cerrahisi ile beraber diş hekiminin hastasına reçete ettiği ilaçlar çoğunlukla implant uygulanan bölgedeki dokuların ilk bir haftalık iyileşme döneminde enfeksiyon oluşumunu engellemek amacıyladır. Bu da genelde ağız yoluyla kullanılacak uygun bir antibiyotik tablet ve yine ağız yoluyla kullanılacak uygun bir antienflamatuar tablettir. Bunlara ilaveten antibakteriyel ağız gargarası hastaya reçete edilir. Ağrının azalması ya da geçmesi ile (sadece ağrı kesme için verilebilecek ilaçlar hariç) ilaçların bırakılmaması, ilaçların hekimin belirttiği şekilde kullanılması gereklidir. Hekimin belirttiği yan etkiler harcinde bir durum oluştuğu taktirde acil bir şekilde hekime danışılmalıdır. 

Vidalı diş tedavisinde ilaç tercihi yapılırken diş hekimi, her bakımdan hastasını değerlendirip karar verir. Diş hekimi aynı zamanda implant tedavisi sonrası ilaç kullanımı ile ilgili her türlü detayı hastasına anlatmalı ve yan etkileri konusunda uyarmalıdır. Hasta kullandığı diğer ilaçlar konusunda hekimi bilgilendirmeli, hekim ilaç yazımında bu durumu da göz önünde bulundurmalıdır.