implant-çene-kemiği-kaynaşmaz-iseimplant ve çene kemiği kaynaşmaz ise

Doğru teşhis, doğru planlama, doğru implant, doğru yöntem kullanılması durumunda böyle bir olasılık düşüktür.

Osseointegrasyon olmaz ise

İmplant ile çene kemiğinin kaynaşamaması  genellikle cerrahi işlemi takip eden ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Doğru planlama ve doğru bir tedavinin yanısıra hastanın ağız ve diş sağlığına gösterdiği özen başarılı bir kaynaşma açısından son derece önemlidir. Kemik kalitesi ve kalınlığının yeterli olmadığı vakalarda bu risk biraz daha yüksektir. Hastanın, kaynaşmanın sağlanması için gerekli dönemde hekim tarafından berlitilen diyete harfiyen uyması gereklidir. Özellikle estetik amaçlı geçici protez yapılan durumlarda bu protezin normal dişler gibi kullanılmaması gereklidir. İmplantların üzerine normal düzeyde gelecek kuvvetler bile implant bölgesine dolayısıyla kaynaşma sürecine zarar verebilir. 

Kaynaşmanın olup olmadığı (osseointegrasyon) çekilecek panoromik röntgen sonrası anlaşılabilir. Bu durumda implant yerinden rahatlıkla çıkarılıp kemiğin durumuna bakılır. Eğer kemik yüzeyinde büyük bir defekt yoksa uygun kemik materyalleri ile hemen aynı seans yeni bir implant yerleştirilebilir. Ekren yükleme için belli başlı markalar özel implantlar geliştirmiştir. Fakat vakaların çoğunda kemik defekti gözlemlenir ve bu defektin giderilmesi doğrultusunda tedavi yapıllır. Yeni bir implantın aynı bölgeye yerleştirilebilmesi için kemik yüzeyi iyileşinceye kadar beklenmesi gereklidir. Çok sayıda implantın yapıldığı ve bu implantlardan bir ya da bir kaçının kemikle kaynaşmasını olmadığı durumlarda eğer immediate yükleme için müsait koşullar varsa yeni implanlar yerleştirilir. Bu sayede hastanın protez aşaması için bir süre daha beklemesi zorunluluğu ortadan kalkmış olur.