Gülüşü etkileyen faktörler kısaca;

1-Cinsiyet
2-Yüz şekli, yüz ifadesi, yüz hatları
3-Yaş
4-Ağız, yanak, dudak hattı ve şekli
5-Gülme sırasında dudak ve yanak kaslarının dudak bölgesine verdiği şekil ve gülme simetrisi
6-Diş etleri
7-Dişler

  • Cinsiyet

Kadın ve erkeklerde yüz anatomisi çeşitli farklılıklar gösterir. Genel olarak erkeklerde yüz hatları ve yüz şekli daha keskin sert ve belirgindir.
Alın, burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir.
Kadınlarda ise hatlar ve geçişler daha yumuşak, burun ve kaş kemerleri daha siliktir.
Kedın ve erkek yüz hatlarındaki genel farklılık dişler içinde söz konusudur:

  • Kadınlarda

-Dişler genel olarak erkeklere oranla daha yumuşak hatlara sahiptir, aynı şekilde dişlerin köşeleri daha yumuşak döner,

-Gülme sırasında dudaklar daha yukarı kavis yapar

-Birbirine komşu dişlerin kesici köşeleri arasında erkeklere göre belirgin aralıklar mevcuttur.

-Üst çenede ön ortadaki iki diş yandaki iki dişten belirgin bir şekilde daha uzundur, köpek dişleri de genelde bu ortadaki iki dişten daha uzun değildir,

  • Erkeklerde

-Gülme sırasında dudak kavsi daha düzdür.

-Dişler daha sert köşeli, hatları da daha belirgindir.

-Dişler birbiri ile daha düz bir hatta birleşirler.

-Köpek dişleri orta kesici dişlerle aynı uzunlukta veya daha uzundur

Erkek ve kadınlara dair diş yapılarındaki bu farklılıklar bir genellemedir sadece. bu genelleme her erkek ve kadın için kesinlikle geçerli değildir. Yukarıda sıraladığımız kadın ve erkeklerdeki diş anatomisi farklılıkları ortalama %70 civarında bir doğruluk içerir.

2: yüz şekli, yüz ifadesi, yüz hatları;

Yüz şeklinizle diş formlarınız arasında benzerlikler bulunur.
Genellikle uzun yüzlü kişilerde diş formları ve şekli de uzun görünümlü; kare veya yuvarlak yüzlü kişilerde diş formları ve şekli de kare veya yuvarlağa yakın olur.

Geleneksel diş hekimliğinde bu benzerlikler korunmaya çalışılarak porselen ve tedavi yapılırdı. Ancak estetik açıdan yaklaştığımızda geleneksel kriterler fazlasıyla esnekleşir, Çağdaş ve estetik diş hekimliğinde bir şeyleri değiştirmek istediğimizde, bu benzerlikleri değiştirmek hatta tersine çevirmek ve farklı ifadeler elde edecek illüzyonlar yaratmak mümkün ve olasıdır.
Tabi ki değiştirdiğimiz kriterlerin tamamı kişinin beklentileri ile paralel olmalıdır.

Örneğin uzun yüzlü bir kişiye köşeli formda uzun dişler yapılırsa yüzü olduğundan da uzun görünecektir. Oysa oval veya daha geniş formlar deneyerek yüzdeki hoş olmayan uzunluğu kamufle edebiliriz. Veya yuvarlak yüzlü bir kişiye daha ince uzun formda dişler yaparak yüzünün daha ince görünmesi sağlayabiliriz.

3-yaş;

Yaşlanmaya karşı tıp ve eczaclık alanında, özellikle de kozmetik sektöründe, her yıl milyar dolarlar harcanmakta.

İnsanlar yaşlanmayla beraber vücudunda ve özellikle de yüzünde oluşan deformasyonlara karşı daha genç görünmek ve bu belirtileri kamufle etmek için büyük çaba veriyor. Kadın ve erkek fark etmeden hepimiz genç ve güzel görünmeyi sürdürmek istiyoruz.

Yaşlanmanın estetik diş hekimliğini ilgilendiren boyutu:
dudak ve yanak bölgesinde belirgin hale gelen çizgiler;
dudakta büzülme ve sarkma, yumuşak doku kayıpları;
diş eti renginde koyulaşma ve özellikle de diş eti çekilmesi,
diş eti papillerinde düzleşme ve çekilmeye bağlı dişlerin aralıklı görünmesi;
diş aralarının ağız içindeki karanlık alanın, diş aralarındaki bu boşluğa yansımasıyla oluşan siyah görünüm;
dişlerde ve çene kemiğinde meydana gelen sert doku kayıpları, dişlerde aşınma, çatlama, düzleşme ve dişlerin renginin giderek sararmasıdır;

Yaşalanma ile paralel yüzümüzdeki yumuşak dokularımız gevşer, ve üst dudağımız yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru sarkar. Dikey boyutumuz kısaldığı için çene ucu-burun ucu birbirine olması gerekenden fazla yaklaşır. Konuşurken ve gülerken üst dişlerimizin daha az, alt dişlerimizin daha çok gözükmesi sonucunda daha yaşlı bir ifadeye sahip oluruz.

Estetik dişhekimliğinde yaşlanmayla beraber ortaya çıkan bu deformasyonları ve kötü görünümleri kamufule etmek, dahası ortadan kaldırmak ve elimine etmek estetik diş hekimliğinin rutin tedavileri arasına girmiştir. Gerçekten de estetik diş hekimliğinde son yıllarda oldukça önemli adımlar atıldı ve geriye dönük tedavi planlaması ile yaşlılığa bağlı estetik bozulmalar ve doku kayıpları, bütünsel estetik yaklaşımla minimuma indirilir hale geldi.

Birçok kişi çok yanlış bir inanışla yaşlanınca sadece takma dişler yaptırabileceklerini sanıyorlar. Oysa dikey boyut yükseltilmesi, diş beyazlatma, diş eti düzenlemesi, estetik dolgu, laminat veneer, implantgibi yöntemlerle 20 yıl önceki gülüşünüze kavuşmanız hiç de hayal değildir.

Unutmayalım ki gülüşümüz yüzümüzdeki en önemli gençlik kriterlerinden biridir.

4-ağız, yanak, dudak hattı ve şekli;

Gülüş tasarımı yaparken ağız-yanak-dudak şekli ve hattı çok önemlidir. Kişi güldüğünde ağız ve dudak hangi şekle bürünüyor, dudak kavsi nasıl oluşuyorsa tasarımı da buna göre yapmak zorundayızdır.
Dudakların normalden ince veya kalın olması, gülerken dudak şeklinin az ya da çok değişmesi,
Gülme esnasında ağız ve dudakların aldığı kavisle beraber kasların ağız ve dudağa nasıl bir şekil verdiği ve hangi çizgilerin belirgin hale geldiği, yanakların ne kadar gerildiği ve istenmeyan çizgilerin oluşup oluşmadığı estetik diş hekimliğinde gülüş tasarımı yaparken dikkate alınması gereken kriterlerdir.

Estetik diş hekimliğinde bu kriterleri kayıt altına alarak yeni düzenlememizi var olan kusurları kapatmaya yönelik yaparız.

Fakat diş hekimi, dudak- yanak ve ağızla ilgili estetik ve asimetrik bazı kusurları kapatmaya çalışırken dişler ve diş etleri üzerinde düzenlemeler yapabilir. Kusurlar diş hekiminin ötesinde bizzat dudak ve yanak üzerindeki yumuşak doku düzenlemesine ihtiyaç duyuyorsa, diş hekimi ile beraber plastik cerrah devreye girmeli ve multi disipliner yaklaşım esas alınmalıdır.

5-gülme sırasında dudak ve yanak kaslarının dudak bölgesine verdiği şekil ve gülme simetrisi;

Genelde gülme simetrisini bozan durum dişler ve diş etleridir. Kişi güldüğünde ağzın sağ ve sol tarafındaki dişlerin ve diş etlerinin birbirine uyumlu ve simetrik konumlanmayışından dolayı gülme simetrisi kusurlu ve asimetrik görünür.

Estetik diş hekimliğinde asimetrik görünüme sebep olan diş eti bölgesi ve dişlere çeşitli müdahaleler yapılarak gülme simetrisi kolay bir şekilde simetrik ve ideal hale getirilebilir.

Diş etleri üzerinde plastik periodontal cerrahi uygulamalar ile simetriyi bozan durumlar düzeltilebilir. Örneğin tek diş diş eti çekilmesi varsa diş eti kaydırmaları veya bağ dokusu transplantasyonu ile asimetriye sebep olan çekilme bölgesi düzeltilebilir. Ya da ağzın bir yanındaki dişler sarkık görünüyorsa lamine veneer inleylerle sarkık dişler yukarı alınarak simetri sağlanabilir,

Nadiren de olsa, bazen simetriyi bozan durum bizzat dudak kaynaklı da olabilir. Kişi güldüğünde dudak simetrik olarak gerilmez ve ağzın bir tarafındaki diş etleri normalden daha az veya daha fazla görünür, yani karşıdan bakıldığında simetrik olmayan bir görünüş söz konusudur. Bu durumda iki seçenek vardır;

Birincisi: gülüş esnasında dudaktaki asimetrik gerilmeyi ortadan kaldıracak şekilde, bizzat dudağa yapılacak plastik cerrahi uygulamadır ki bu müdahale plastik cerrahinin ve dolayısıyla plastik cerrahın müdahale alanına girer.

İkinci seçenek ise: diş hekiminin diş eti ve dişler üzerinde yapacağı müdahaleler ile diş eti ve dişleri gülüş esnasında dudağa göre simetrik görünecek şekilde düzenlemesidir..

Her iki durumda da sonuç itibarıyla kişi güldüğünde simetrik ve estetik bir görünüm elde edilir..

6-diş etleri

Gülüşümüzü etkileyen en önemli komponentlerden biri diş etlerimizdir.

Dişetleri dişlerimizin en yakın komşularıdır ve dişlerimizi adeta bir çerçeve içine alan, dişlerimizin görünümünü birebir etkileyen dokulardır.

Dişlerimiz muntazam, beyaz ve güzel şekilli olsa bile sağlıksız(şiş, kırmızı ve parlak)dişetleri gülüşümüzün çirkin görünmesine neden olurlar.

Estetik diş hekimliğinde, kişiyi sağlıklı diş etlerine(şişmiş gibi görünmeyen, kanamasız, soluk gül pembesi renginde, dişlerin arasını düzgün bir hatta dantel gibi çevreleyen) kavuşturmadan estetik müdahale yapmak söz konusu değildir. Sağlıklı diş eti olmazsa olmaz bir koşuldur.

Esasen kişiyi sağlıklı diş etine kavuştumak için yapılan müdahalelerin tamamı, bizzat estetik görünümü de beraberinde getirir.

Sağlıklı diş etine sahip kişilerde gülüş estetiğini ilgilendiren kriterlerin başında ve sıklıkla karşılaştığımız diş eti estetiği ile ilgili gülümsemeyi etkileyen kusur, kişinin güldüğünde diş etlerinin olması gerekenden daha fazla görünmesidir.

Gülme esnasında diş etlerinin istenenden fazla görünmesi, estetik diş hekimliğinde rahatlıkla düzeltilebilir bir durum haline gelmiştir. Plastik periodontal cerrahinin vestibüloplasti, gingivektomi, gingivoplasti gibi uygulamarı ile; ayrıca estetik protetik yaklaşımın, diş boylarının uzatılması ve estetik lamine veya estetik full porselen empress uygulaması ile güzel estetik bir görünüm elde etmek sanıldıgı kadar zor bir uygulama değildir.

Gülüş esnasında diş etlerinin görünümü bazen normalin çok daha ötesinde olacak kadar fazla görünebilir. Bu durumda da tam istenilen estetik bir görünüş elde edilemese bile, aynı uygulamalar ile diş eti seviyesi ve görünümü tatmin edici minumum seviyelere çekilebilir.

Estetik dişhekimliğinde dişetlerine yapılan müdahaleleri iki temel uygulama alanında inceleyebiliriz.
1.  Varolan dişetlerine sağlık kazandırmak
2. Sağlıklı ama kötü görünüşlü dişetlerine estetik kazandırmak.
Diş etlerine sağlık kazandırmakla ilgili bilgileri dişeti hastalıkları bölümünde bulabilirsiniz.
Diş etlerine estetik kazandırmak; yukarıda sıraladığımız diş eti müdahalelerinin tamamı (bkz. Estetik diş hekimliğinde diş hekimliğinin hangi uygulamalarından faydalanılır? Periodontoloji) toplamda 1-1,5 saatlik uygulamalarla ideal diş eti estetiğini yakalamak artık kolay ve oldukça tatmin edici sonuçlar vermektedir.

7-dişler

Günümüzde modern diş hekimliği konseptinde estetik sınırlar içinde dişlerimizi güzel göstermek için yapılabilecek yeterince alternatifimiz var. Önemli olan sorunları doğru tespit edebilmek ve soruna yönelik, hedefi bulan,minimal müdahale ile maksimum estetiği sağlayabilen tedavileri seçmektir. Dişlerimizin rengi, boyutu, şekli, sıkışıklığı veya ayrıklığı gibi, görünümünü etkileyen tüm faktörler modern diş hekimliğinde kısa sürede estetik sınırlara çekilebilmektedir

Koyu/sarı istenmeyen Renk; yeterince beyaz görünmediğini düşündüğümüz bir çok diş rengini, klinik ortamında 1 saat gibi kısa bir sürede gözle görülür düzeyde daha beyaz bir görünüme kavuşturmak hiçte hayal değildir. (diş beyazlatma bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Diş sıkışıklığı-Çapraşıklık; çok kere tekrarladığımız üzere diş çapraşıklıklarının düzeltilmesi ve estetik bir görünüme kavuşturulmasında, ortodonti ve ortodontik tedavi seçeneği en tatmin edici ve en etkili yöntemdir. Ortodontik tel tedavisi artık estetik braketler sayesinde ağızda kötü bir görüntü oluşturmayacak şekilde tatbik edilebilmektedir. Ortodontik tedavide çoğu kere dişler üzerinde aşındırma işlemleri yapmaya gerek kalmaz. Ayrıca ortodontik tel tedavisi artık her yaştan insana rahatlıkla uygulanabilmektedir. ( Ortodonti bölümümüzden daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz)

Kötü Biçim- istenmeyen diş formları; küçük biçim bozuklukları ve form bozukluklarında, estetik dolgular veya estetik porselen laminate inleyler, kısa sürede güzel-estetik görünümlü dişler elde etmek için oldukça etkili yöntemlerdir (Laminate veneer, estetik dolgular bölümlerimizden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Aşınmış, düzensiz diş kesici uçları; çeşitli aşındırıcı çene hareketleri sonrasında, sert kabuklu şeylerin ısırılmasıyla veya doğrudan zamanın aşındırıcı etkisiyle dişlerimizin kesici kenarlarında ve uçlarında tırtıklı,düzensiz, istemediğimiz görüntüler oluşabilir. Bu bölgelere 15-20 dakikalık bir sürede estetik dolgular ekleyerek kötü görünümü gidermek mümkündür. Ayrıca düzensiz tırtıklı diş uçlarını, dişlere zarar vermeyen estetik düzeltme diskleri ile düzeltip, cilalı/parlak ve düzgün hatlı diş uçları elde etmek çok kolaydır. (estetik dolgular bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

Koyu renkli dolgular; artık koyu renkli dolguları diş rengindeki dolgularla ( kompozit reçine veya porselen) değiştirmek hiç de zor değildir. Ayrıca teknolojinin hızla gelişmesiyle elde edilen kompozit veya porselen dolgular, amalgam(siyah dolgu) dolgulardan çok daha dayanıklı ve dişe adaptasyonları kat kat daha yüksektir. (estetik dolgular, porselen dolgular bölümümüzden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.)

Dişlerinizle ilgili Estetik bir sorununuz varsa; modern estetik diş hekimliğinde bizler bu sorununuzun net tespiti ve tedavisi ile ilgili şu şekilde bir yaklaşımı benimsiyoruz;

İlk muayenenizde sırasıyla:

Öncelikle ağız içi ve ağız dışı fotoğraflarınız çekilir.
Panoromik ağız filminiz alınır.
Panoramik röntgeniniz ve Fotoğraflarınız bilgisayar ekranına yansıtılarak özel istekleriniz doğrultusunda sahip olmak istediğiniz gülme hattı belirlenir.
Dişlerinizde herhangi bir aşındırma işlemine başlamadan çeşitli doğal diş renkleri ile farklı farklı animasyon görüntüler oluşturulur ve beklentiniz anlaşılır.
Referans animasyon görüntü ile dişlerinize dokunulmadan bittiğinde neye benzeyeceğini görmüş olursunuz.
Tedavi süresi, seans sayısı ve tedavinin tutarı hakkında net bilgi verilir
Dilerseniz tedaviye devam edersiniz,dilerseniz tamamen vazgeçebilirsiniz.