Full Seramik Kuron

Full seramik kuronlar tıpkı porselen lamineler gibi istenilen doğallığı ve estetiği yakalamaya çalışırlar. Bu açıdan değerlendirildiklerinde, ikisinin de estetik ve doğal görünümü birbirine oldukça yakındır. Bazı estetik diş hekimleri her ne kadar empress full seramik porselenlerin, porselen lamineler kadar doğal, uyumlu ve estetik görünemediğini savunsalar da, bu konuda karşıt tezler de mevcuttur. Sonuç olarak empress full seramik kuronla porselen laminelerin doğallık ve estetik görünüm kabiliyeti benzerdir diyebilirz.

Full Seramik Kuronların Laminelere göre dezavantajı

Empress full seramik kuronların porselen laminelere göre en büyük dez avantajı dişlerin doğal mine yapısından daha fazla aşındırma yapılıyor olmasıdır. Amacımız doğal dişlerden en az aşındırma ve en estetik görünüm ise empress full porselen kuronlar porselen laminelere göre oldukça dezavantajlıdır diyebilirz.Empress full seramik kuronların porselen laminelere oranlara kabul edilebilir en büyük avantajı da dayanıklılık ve dirençtir. Evet empress full porselen kuronlar, porselen laminelere oranla, çiğneme kuvvetlerine daha fazla dirençli ve dayanıklıdır.Estetik diş hekimliğinde önemli olan şey; her kişiyi, her vakayı, her ağzı ayrı değerlendirip en uygun endikasyonu koyabilmektir. Yani vakaya ve kişiye göre avantajlı olan kuron yapısı, porselen lamine de olabilir, empressfull seramik kuron da.