Dişlerde istenmeyen lekelerin-koyulukların-sararmaların bir çok sebebi olabilir. Bunların bir kısmı doğuştan olur veya genetiktir. Bir kısmı da sonradan yaşam içinde oluşabilir

Diş renkleşmelerinin sebepleri arsında sayacağımız belli başlı nedenler:

  • -Anne karnındayken annenin kullandığı bir takım kimyasal ilaçlar ve bazı antibiyotikler,
  • -Süt çocuklarının anne sütünden aldıkları yine annenin kullandığı bir takım ilaçlar ve özellikle antibiyotikler,
  • -Küçük yaşta ve ergenlik döneminde yoğun olarak kullanılan bir takım kimyasal ilaçlar veya dişlerde renkleşmeye sebebiyet veren bir takım antibiyotikler (özellikle tetrasiklin türevi antibiyotikler),
  • -Doğuştan kaynaklı diş yapısındaki bozukluklar, (mine ve dentin yapısındaki bozukluklar), genel olarak genetik sürme bozuklukları,
  • -Aşırı florlu içme sularının uzun süre tüketilmesi
  • -Travma ve kazalara bağlı diş yüzeylerinde oluşan mine çatlakları,
  • -Aşırı sigara, kahve ve kola tüketimi,
  • -Yaşlılık, yaşlılığa bağlı mine aşınmaları ve mine incelmeleri.

 

Bu ve benzeri nedenler dişlerin iç yapısında ve/veya yüzeyinde çeşitli renkleşmelere sebep olabilir.