Dental implant tedavisine alternatif yöntemler nelerdir ?

implant tedavisinin tek alternatifi sabit köprü protezler veya hareketli protezlerdir. Ancak bu protez alternatifleri gerçek manada bir alternatif değillerdir. Sabit köprü protezler veya hareketli protezler dental implant tedavisine göre hasta açısından hem estetik hem de fonksiyon bakımından oldukça dez avantajlı tedavi seçenekleridir. Sabit köprü protezler veya hareketli protezler, ancak zorunlu durumlarda, (vakaların %3 ünde) gerçek manada dental inplantların alternatifi olabilmektedirler.

Kişinin sağlık durumunun genel olarak iyi olmadığı ve önemli ilaç tedavileri ya da kemoterapi görülen durumlarda dental implant uygun bir alternatif değildir. Önemli rahatsızlığı olan hastaların diş hekimi muayenesinden önce mutlaka rahatsızlıkları alanında uzman hekime danışmaları gereklidir.

Dental implant

Dental implant

Kemik çok incelmiş olduğu ya da kemik kalitesinin yeterli olmadığı durumlarda diş implant yapılamayıp hareketli protezler (damak) tek alternatif konumuna çıkmaktadır. Ancak son yıllardaki teknolojik ve teknik gelişmeler bir çok vakada implant yapımını olası hale getirmiştir. Yapılan cerrahi işlemlerle kemik kalitesi, kalınlığı ve yüksekliği arttırılarak cerrahi işlem için gerekli koşullar hazırlanabilmektedir. Yine özel olarak geliştirilen all on four sistemleri ve zigoma implantlar implant yapımının mümkün olmadığı bir çok vakada yapılabilirlik şansını arttırmıştır.

implant tedavisi hangi durumlarda tedavi alternatifi olarak kullanılırlar?

Yeterli miktarda kemik kalınlığı ve uzunluğu olan tüm ağız içi diş boşluklarında implantoloji uygulanabilir..

Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarının tümünde bu tedavi uygulanabilir.

Tek diş eksikliğinde komşu dişlere dokunulmadan vidalı diş üstü sabit kaplama yapılabilir.

Birden fazla diş kaybı olan kişilerde yine komşu doğal dişlere dokunulmadan implant üstü sabit kaplama veya köprü yapılabilir.

Bölgesel dişsizlik durumlarında veya tümden dişsizlik durumlarında birden fazla yapay diş yardımıyla sabit köprü kaplamalar yapılabilir.

Tamamen dişsiz olunan durumlarda total protez/damak kullanan kişilerde protezin/damağın tutuculuğu implantlar sayesinde 20 kat artırılarak çiğneme ve konuşma rahatsızlıkları tümden giderilebilir.

Fakat her dişsiz bölge için uygun olmayabilir, belirli uzunluk ve çapta olan diş kökünü taklit eden materyallerdir, çakma diş sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için, yapay dişin kapladığı hacmi içine alacak ve dental implant çepeçevre saracak kalınlıkta ve uzunlukta kemik alanının olması şarttır.