Estetik Diş Kaplamaları

Zirkonyum Kaplama Nedir?

Zirkonyum kaplamalar daha önce de sözünü ettiğimiz üzere bit çok metal altyapıya alternatif bir porselen alt yapı malzemesidir.

Zirkonyum Nasıl Elde Edilir?

Zirkonyumlar tıpkı porselenler veya porselen tozları gibi doğadan elde edilir ve saf hali zirkonium di oksit dediğimiz bir toprak materyalidir.

Zirkonyum Nasıl Diş Hekimliğinde Kullaılabilir Hale Getirilir?

Bu doğal toprak materyali çeşitli işlemlerden geçirilerek diş hekimliğinde kullanılır hale getirilirler.

Zirkonyumların ağza uygulanışı bakımından diğer kaplamalardan bir farkı yoktur: çeşitli köprü ve kuronlarda, taşıyıcı olan dişler gerekli ölçülerde aşındırma işlemine tabi tutulur ve aşındırma sonrası hassas ölçüsü alınır.. daha sonra kişiye özel alınan bu ölçüden uygun bit zirkonyum alt yapı malzemesi yapılır. Hazırlanan bu zirkonyum alt yapı malzemesinin ağız içinde kontrolu sonucu seramikten zirkonyum üstüne estetik porselen işlenerek ağza simante edilir. Yani kalıcı olarak uygun malzeme ile yapıştırılır.

Estetik kompozit dolgular nedir? Nasıl uygulanır? Estetik kompozit laminelerin, porselen laminelerden farkı nedir?
Estetik kompozit dolgular, ön veya arka dişlerde; çürüğe bağlı, aşınmalara bağlı veya başka bir sebepten ötürü dişin doğal yapısında meydana gelen kayıpları, estetik ve fonksiyonel olarak kapatmak için, diş hekiminin tek seansta klinikte uyguladığı kompozit esaslı estetik restorasyon sistemidir.

Bu sistemde dişin doğal yapısı, kompozit esaslı dolgu materyali ile bonding dediğimiz kimyasal ajanlarla birleştirilir ve kimyasal bir birleşme sağlanır,

Estetik kompozit dolgular ; çürümüş veya aşınmış dişlerde, kaybolan diş dokusunu tamamlamak üzere aynı seansta yapılan restorasyonlardır. Bu restorasyonlar yapılamadan önce, estetik kopmozit dolguların yapılacağı dişlerin her bakımdan dolguya hazır hale getirilmesi şarttır.

Arka (posterior) dişlere kompozit dolgular uygulması:

Günümüz çağdaş diş hekimliğinde son derece başarılı arka dişlere estetik kompozit dolgular yapmak mümkün hale gelmiştir.

Özellikle fazla harabiyet olmuş bir arka dişte dahi kompozit dolgular kurallarının tümü eksiksiz ve tam olarak yerine getirilmişse, 6-10 yıl arası bir sürede kişinin tüm çiğneme ve fonksiyon işlevlerini kusursuz yapacak bir estetik kompozit dolgular yapmak mümkün ve olasıdır.. bir çok kişi ağzında arka büyük azı dişlerinde rahat ve güven içinde kompozit dolgular taşımaktadır..

Son 5 yıl içinde kompozit materyali, bir dolgu olarak yeterince geliştirilmiş bir materyaldir, bu dolgu materyali ile ilgili sıkıntılar maalesef materyalin kendisi ile ilgili olmaktan çok hekim hatalarından kaynaklanmaktadır. Biz kendi kliniğimizde gördüğümüz vakaları analiz ettiğimizde bu sonuca ulaşmaktayız. Fakat bir çok kişi bu sıkıntılı dolgu durumunu “ beyaz dolguların genel sıkıntısı ” olarak algılamaktadır ki oldukça yanlış bir bakış açısıdır..

Çünkü en basit bir estetik kompozit dolgular da dahi dolgu yapma kriterlerinin tamamı eskizsiz yapılırsa ancak başarılı sonuçlara ulaşılabilir, başarılı sonuç demek kişinin dişinin tüm anatomik yapılarının taklit edilerek sıfır çürük alanı ve mükemmel kenar uyumu ile olur. çiğneme, yeme ve içme sırasında sıfır rahatsızlıkla bu durum kendini belli eder..

 Kompozit Dolguların Arka Dişlere Uygulanması
Arka dişlere estetik kompozit dolgular uygulaması; estetik kompozit dolguların temel prensipleri içinde yer alan, tüm çürük alanların temizlenmesi, iyi bir kenar uyumu sağlanması için dişin tüm kenar noktalarının hazırlanması, çok iyi ve uygun bir bonding ajanının kullanılması, dolduruculuğu ve sertliği kanıtlanmış bir dolgu materyalinin kullanılması, kontakt noktalarının mükemmel uyumu için çok iyi geliştirilmiş bir matrix sisteminin kullanılması, anatomik bir modelaj için uygun aşındırma ve mükemmel bir cila şarttır.. aksi takdirde bu dolgular erken ve orta dönemde sıkıntılar şeklinde diş hekimine geri döner, dönen vakaların %98 inden fazlası az önce sıraladığımız kriterlerin eksiksiz uygulanmamasından kaynaklanmaktadır, ve maalesef bu kriterler hastaya değil hekime ait eksikliklerdir..

Ön dişlere estetik kompozit dolgular yapılması:
Estetik Kopmozit dolgular dolgular arka dişlerle beraber ön dişlere de başarıyla uygulanabilmektedir.
Ön dişlere yapılan estetik kompozit dolgular kriterleri esasen arka dişlere yapılan kompozit dolgulardan bir farkı yoktur. Ne ki ön bölgedeki dişlere yapılan estetik-kompozit dolgularda sıfır cürük yanında yeterli estetiği yakalamak için ekstra durumlar söz konusudur. Bunlar daha çok mükemmel estetiği yakalamak ile ilgilidir;
Çürük alanı kalmamışsa bile, ön dişe yapılacak estetik-kompozit bir dolguda kahverengi görünecek ve dışarıya yansıyacak hiçbir leke alanı kalmamalıdır. (maalesef bu konuda bize yansıyan vakalara baktığımızda, çok iyi yapılmış sağlıklı ön bölge kompozit dolgularda dahi bu leke alanları sıfırlanmadığı için sıkıntılı estetik kompozit dolgulara rastlamaktayız çok kere)
Ön bölge estetik kompozit dolgular yapılmadan önce, ön bölge dişlerin rengi ve şeffaflığı çok iyi analiz edilmelidir. Mükemmel doğal uyum için (yani dışarıdan bakıldığında bir dolgu yapılmış gibi görünmemesi için) dişin rengi ayrıntılı olarak tespit edilmeli dahası tabakalama yöntemi ile (dişin doğal görünümü elde edilmesi için) ağız içindeki karanlık alanın dişin yüzeyine yansıtmadan ama aynı zamanda dişin dış yüzeyindeki mine şeffaflığını da elde edecek şekilde dolgu estetik planlamaya tabi tutularak yapılmalıdır.
Aksi takdirde dolgu ya çok şeffaf görünerek ağız içindeki karanlık alanı yansıtacak ve sanki çürük alanmış gibi görünecek, ya da çok opak bir şekilde yapay bir görününm elde edilecektir. İki türlüde dolgu ben buradayım der, ve sonuç yapaylıkla beraber başarısızdır, oysa estetik diş hekimliğinde estetik kompozit dolgular yapılırken diş hekimi açısından en büyük amaçlardan biri sağlıklı bir dolgu yapmakla beraber doğal estetik görünümlü kompozit dolgu yapmaktır.

 

Basit bir ön bölge estetik-kompozit dolguda dahi estetik dolgu kriterleri her şeyiyle eksiksiz ve tam uygulanırsa şayet başarılı estetik ve doğal bir görünüm elde edilebilir, bu da hem hassas bir çalışmayı hem de belirli bir tecrübeyi gerektirir..

Estetik Kopmozit Dolgularda lekelenme
Tüm kriterlerin yerine getirildiği ön bölge estetik kompozit dolgularda dahi çoğu kere lekelenme şeklinde estetik sorunlarla kaşılaşmaktayız, bunun da en önemli sebebi, dolgu bitirildikten sonra dolgunun cilalanmasına verilmesi gereken önemin es geçilmesidir. Bir estetik dolguyu ne kadar iyi yaparsanız yapın, dişin doğal mine yapısından daha kaygan cilalı ve sıfır geçişli bir dolgu yapmazsanız, o dolgu çabucak lekelenip dışarıdan bakıldığında dolgulu alan sırıtacaktır. Dolayısıyla bu işin en önemli kritelerinden biri mükemmel cilalı bir yüzey elde etmektir..

Zirkonyum Kaplama Taşıma Kapasitesi
Sonradan sertleştirilen (sinterlenen) zirkonyum kaplama diş boşluğunu taşıma kapasitesi düşünüldüğünde, alt yapının esnemesine bağlı, sonradan yaşanılacak kırılma ve çatlama sorunları hesaba katılarakbu yöntemle hazırlanmış zirkonyumlarda mümkünse köprü (yani diş boşluğu taşıyan alt yapı) tercih edilmemelidir.

Kendinden Steril Zirkonyum Kaplama
Kendinden sinterli (kendinden sertleştirilmiş) zirkonyum kaplama yönteminde ise kriter, metal alt yapılı porselenlerle aynıdır.. kendinden sinterli zirkonyum kaplama, kişinin ağız özellikleri ve dişlerin taşıma kapasitesi hesaba katıldığında, uygun vakada, 3 diş boşluğu kadar bir köprüyü dahi yeterli stabiliteyi koruyarak taşıdığı ispatlanmıştır. (buradaki esas kriter, bizzat zirkonyum alt yapı ile ilgili değildir, daha çok taşıyıcı dişlerin kuvvet-denge analizi ve kişinin uygun endikasyona girip girmediği ile ilgilidir)

Destek Dişler Zirkonyum Kaplama taşıyabilir mi ?
Ana prensip ve sorulması gereken soru şu olmalıdır: “destek dişler zirkonyum kaplama  alt yapılı köprüyü taşıyabilir mi taşıyamaz mı?” Nihayet destek-taşıyıcı dişlerin, kuvvet denge analizi iyi yapılmışsa, aynen metal alt yapılı köprülerde olduğu gibi, kendinden sinterli zirkonyum kaplama alt yapılı her türlü köprü ağza yapılabilir, yeter ki destek dişler bu diş boşluklarını istediğimiz kadar taşıyabiliyor olsun…

Zirkonyum alt yapılı porselen kaplamalarda farklı farklı kalitelerden söz edebilir miyiz?
Zirkonyum Çeşitleri – Türleri – Kalitesi
Diş hekimliğinde kullanılan zikonyum malzemesi tektir. Ve doğadan elde edilen saf bir malzemedir.

Fakat tıpkı porselenlerde olduğu gibi çeşitli markalar diş piyasasında mevcuttur. Markalara göre zirkonyum ayrımına gitmek doğru değildir. Ancak diş hekiminin ve teknisyenin piyasada güvenirliği kanıtlanmış bir marka tercih etmesi gerekir ki daha sonradan bir takım sıkıntılar yaşanmasın..

Zirkonyum  Türleri Yapılışına Göre İkiye Ayrılır
Bunun haricinde esas olarak zirkonyumlar yapılışına göre ikiye ayrılır.

Kendinden sinterlenmiş (kendinden sertleştirilerek kazınmaya hazır hale getirilmiş) zirkonyum kalıpları
Daha yumuşak halde kalıplanıp yarı sinterlenmiş, kazınıp hazırlandıktan sonra % 100 sinterlenen (ağızda kullanılabilecek kadar sertleştirilen) zirkonyumlar.
Zirkonyum yapımında iki yöntemde de cad-cam dediğimiz bu konuda özelleştirilmiş bilgisayar sistemli cihazlardan faydalanılır.
Zirkonyum Kalitesi
Zirkonyumun dayanıklılığını, çiğneme kuvvetlerine karşı stabilitesini ve direncini (dolayısıyla kalitesini) belirleyen esas etmen, yukarıda bahsini ettiğimiz iki ayrı yöntemden hangisinin kullanıldığı ile ilgilidir.

Birinci yöntemle yani kendinden sinterlenmiş-sertleştirilerek elde edilmiş zirkonyumlar her bakımdan ikinci yönteme göre daha üstündürler. Bu yöntemde hata payı daha düşük olmakla beraber direnç, taşıma katsayısı ve stabilite çok daha iyidir.

Diş hekimi daha maliyetli bir yöntem olsa da, mümkünse tüm zirkonyum alt yapılarında bu yöntemle elde edilen zirkonyum kalıbını tercih etmelidir. Neden?

Çünkü her şeyden önce, kendinden sinterlenmiş yöntemle hazırlanmış bir zirkonyum alt yapısı, metal alt yapılı porselen kuron ve köprüler kadar dayanıklı ve sorunsuzdur. Diğer yöntemde ise aynı dayanıklılık mümkün değildir, daha yumuşak kalıpların aşındırılıp ağza uygun hale getirilmesinden sonra sertleştirme işleminin yapıldığı zirkonyum yönteminde çiğneme kuvvetlerine karşı olan dayanma kapasitesi sınırlıdır. Araştırmalar göstermiştir ki sonradan sinterleme yöntemi ile elde edilen zirkonyumlarda erken-orta ve geç dönemlerde çeşitli dayanıklılık problemleri yaşanmaktadır.

Bunun haricinde çeşitli durum ve vakalarda yeterli sağlamlık ve stabilite istiyorsak, zaten kendinden sinterli zirkonyum kalıplarını tercih etmek zorundayızdır, bu durumlar  :

Diş kaybı varsa ve zirkonyum altyapı bu diş kaybı olan boşuğu taşıması gereken bir köprü olacaksa, yani tüm zirkonyum alt yapılı köprülerde;
Ağız içi çiğneme kuvvetlerinin en çok olduğu 1. ve 2. büyük azıya zirkonyum kaplama düşünülüyorsa;
Kişide diş gıcırdatma-diş sıkma gibi alışkanlıklar mevcutsa, ön veya arka diş ayrımı gözetmeksizin;
Yine ön veya arka diş ayrımı gözetmeksizin örtülü kapanış olan ve dişlere aşırı kuvvet geleceğini düşündüğümüz vakalarda;
Dikey boyut düşürmesi yapacağımız, bu yüzden dişlere gelen çiğneme basıncının, normal- alışılagelen değerlerin üstüne çıkacağı vakalarda.
Bu vakalarda doğrudan sinterlenmiş ve sertleştirilmiş zirkonyum alt yapı tercih edilmez ise, orta ve uzun vadede yapılmış olan kaplamalarda kırılma , porselen atması, çatlama gibi sorun ve sonuçlarla karşılaşılması çok muhtemeldir.

Kendinden sinterlenmiş zirkonyum tercihi ilk etapta daha maliyetli ve pahalı bir tercih gibi görünse de, bu yöntemle hazırlanmış zirkonyum alt yapısının çok uzun yıllar boyunca ispatlanmış başarısı düşünüldüğünde, toplam kalite ve verim açısından hekimler ve hastalar daha fazla tercih etmelidir.

Sonradan sinterlenmek üzere hazırlanmış zirkonyum kalıp yöntemi ise, yukarıda sıraladığımız durumların dışındaki tek kuron vakalarında, daha ekonomik olmaları ve preslenmiş seramik alt yapılara oranla daha dayanıklı olmaları bakımından özellikle ön bölgelerde güvenle  zirkonyum tercih edilebilir ve uygulanabilirler..

  • Metal alt yapılı porselenlere göre zirkonyum kaplama çok daha estetik ve uyumludurlar. Bkz: metal alt yapılı porselen kuron ve köprülerde estetik problemler ve bunun nedenleri

  • Zirkonyum kaplama Kıymetli metaller dışındaki tüm metallere göre çok daha doku dostudur. (diş eti ve diş dokularıyla uyumu her zaman daha iyidir)

  • Metallerde zaman içinde meydana gelen oksitlenme, metal yorgunluğu gibi agız hijyenini bozacak, kaplama veya köprülerde sıkıntı oluşturabilecek deformasyonlar zirkonyum kaplama larda söz konusu değildir.

  • Zirkonyum kaplama, metal alt yapılı kaplamalara oranla dişler daha az aşındırılır, dolayısıyla dişin doğal yapısı daha çok korunmuş olur. buna rağmen daha doğal ve daha estetik bir duruş elde edilebilir

  • Zirkonyum kaplama diğer metal alt yapısız porselenlere göre (lamine porselenler ve full seramik empress porselenlere göre) çok daha dayanılı ve dirençlidir. Bu direnç ve dayanıklılık sayesinde diş kaybı oluşmuş bölgelere zirkonyum kaplama köprüler yapılabilirken diğer estetik kaplamalarla körpü yapmak mümkün değildir..

  • Zirkonyum kaplama Agız içinde çiğneme kuvvetlerinin en yoğun olduğu büyük azılar dediğimiz öğütücü dişlere lamine yapılamaz, empress full seramik kaplama da yapmak sakıncalıdır, zira full seramil preslenmiş kaplamalar, çiğneme basıncına karşı çok dayanıklı olmadı için bir takım kırılma ve çatlama sıkıntıları oluşabilir. Fakat aynı büyük azı dişlerine rahatlıkla ve güvenle zirkonyum kaplama alt yapılı porselen yapılabilir.

  • Astetik diş hekimliğinde, ön ve arka dişlerde ve de diş boşluklarında güvenle ve rahatlıkla uygulanabilir olan kaplamalar zirkonyum kaplama alt yapılı porselenlerdir. Doğallığın, kabul edilebilir düzeyde estetiğin ve dayanıklılığın birleştiği ortak nokta zirkonyum kaplama diyebiliriz.

Zirkonyum alt yapılı porselenler hangi bakımdan metal altyapılı porselenlere göre tercih adilirler?
Günümüz estetik diş hekimliğinde bir çok bakımdan zirkonyum kaplamalar metal alt yapılı porselenlere oranla tercih edilir olmuşlardır. Gerek ön bölge olsun, gerekse de arka bölgede zirkonyumlar, hem dayanıklı hem de estetik komponentler olarak metal alt yapılı porselen kaplama ve köprülerin alternatifi olmuşlardır.

 

Neden Zirkonyum Kaplama

Zirkonyum kaplamalar artık diş hekimliğinde metal alt yapılı porselenlere göre çok daha tercih edilmelerinin en önemli sebebi; metal alt yapılı porselenler kadar sağlam olması ama aynı zamanda metal alt yapılı porselen kaplamalara oranla çok daha fazla doku dostu ve estetik olmalarıdır.

 

Zirkonyum diğer kaplamalara göre daha dayanıklıdır

Empress full seramik kuronlar veya porselen lamineler, zirkonyum kaplamalara oranla kısmen daha estetikdir fakat zirkonyum kadar çiğneme kuvvetlerine dayanıklı, porselen üst yapı maddesini çok daha sıkı bir şekilde tutan ve de kırınganlığa karşı direnci üst düzeyde olan maddeler değildir.

 Zirkonyum:  Dayanıklılık ve Estetik

Tüm bunlardan ötürüdür ki zirkonyum kaplamalar, dayanıklılığın ve estetiğin birleştiği, aynı zamanda diş kaybı yaşanmış boşlukları taşıyacak kadar sağlam ve de stabil, bir o kadar da doku ve diş dostu materyaller olarak, metal alt yapılı porselenlere olarak artık çok daha fazla tercih edilir olmuşlardır..

Zirkonyum veneer seramik kuron nedir ?


Zirkonyum (veya zirkonyum dioksit) tıpkı porselen gibi doğadan ve topraktan elde edilen, diş ve diş eti dokularıyla mükemmele yakın uyum gösteren, tıpkı metal alaşımları gibi porseleni/seramiği dayanıklı bir şekilde üstünde taşıyan bir alt yapı maddesidir,
Günümüz diş hekimliğinde zirkonyum, metal alt yapılı porselen kaplamaların başta estetik olmak üzere bir çok bakımdan alternatifi olmuşlardır.
Zirkonyum kaplama dediğimiz şey, zirkonyum alt yapılı seramik kaplama demektir.. zirkonyum kaplama bizzat metal alt yapılı porselenlere alternatif olan ve metal kadar dayanıklı, rijit, metal alt yapılı porselenlere oranla çok daha estetik bir kuron ve köprü alt yapı materyalidir.

Estetik kuronlar içinde metal alt yapısız kaplamaların son halkası, lamine porselenler ve empress full seramik kuronlardan sonra zirkonyum alt yapılı estetik kaplamalardır.

Empress full seramik kuronlarda başarı

Empress full seramik kuronlar tıpkı lamine porselenler gibi çok hassas bir tedavi yöntemidir. Ve yine tıpkı lamine porselenler gibi tedavinin başlangıcından bitimine kadar bu hassas çalışma prensiplerine sonuna kadar uyulmalıdır..

Empress full seramik kaplamalar porselen laminelerde olduğu gibi hasta-hekim-teknisyen uyumunun maksimum düzeyde olmasını gerektirir.

Seramik Kuron Yapımı

Full seramik kuronların yapımında, dişlerin aşındırılması, aşındırılan dişlerin hassas ölçüye hazırlanması için diş etleri içine retraksiyon ipinin yerleştirilmesi, hassas olçü alımı, laboratuar işlemlerinin tamamının aynı titizlikle yapılıp empresslerin yapımı, daha sonrasında da kişiye özel üretilen bu empress full seramiklerin ağza adapte edilip mükemmel uyumun sağlanması…vs, İşlemin başından sonuna kadar hekim ve teknisyen adeta sanat eseri ortaya çıkarıyormuşçasına kişye özel, kişinin beklentilerini karşılayacak tarzda ve özende bir çalışmayı ve uyumu sağlaması, başarı kriterinin anahtarıdır.

Genel olarak empress full seramik kuronların başarı kriterleri porselen laminelrle eşdeğerdir.(daha ayrıntılı bir açıklama için bakınız.  estetik laminelerde (yaprak porselenlerde) mükemmele yakın başarının sırları nedir?

Full Seramik Kuron

Full seramik kuronlar tıpkı porselen lamineler gibi istenilen doğallığı ve estetiği yakalamaya çalışırlar. Bu açıdan değerlendirildiklerinde, ikisinin de estetik ve doğal görünümü birbirine oldukça yakındır. Bazı estetik diş hekimleri her ne kadar empress full seramik porselenlerin, porselen lamineler kadar doğal, uyumlu ve estetik görünemediğini savunsalar da, bu konuda karşıt tezler de mevcuttur. Sonuç olarak empress full seramik kuronla porselen laminelerin doğallık ve estetik görünüm kabiliyeti benzerdir diyebilirz.

Full Seramik Kuronların Laminelere göre dezavantajı

Empress full seramik kuronların porselen laminelere göre en büyük dez avantajı dişlerin doğal mine yapısından daha fazla aşındırma yapılıyor olmasıdır. Amacımız doğal dişlerden en az aşındırma ve en estetik görünüm ise empress full porselen kuronlar porselen laminelere göre oldukça dezavantajlıdır diyebilirz.Empress full seramik kuronların porselen laminelere oranlara kabul edilebilir en büyük avantajı da dayanıklılık ve dirençtir. Evet empress full porselen kuronlar, porselen laminelere oranla, çiğneme kuvvetlerine daha fazla dirençli ve dayanıklıdır.Estetik diş hekimliğinde önemli olan şey; her kişiyi, her vakayı, her ağzı ayrı değerlendirip en uygun endikasyonu koyabilmektir. Yani vakaya ve kişiye göre avantajlı olan kuron yapısı, porselen lamine de olabilir, empressfull seramik kuron da.

Diğer Bilgiler

İmplant Yapılabilecek Koşullar
İmplant Yapılabilecek Koşullar…

İmplant Yapılabilecek Koşullar

İmplant Çeşitleri Nelerdir?
İmplant Çeşitleri Nelerdir?

İmplant çeşitleri nelerdir, kaç farklı implant çeşidi vardır…

Diş İmplantı Nedir?
Diş İmplantı Nedir?

Diş İmplantı Nedir? Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacıy…

Fiyat ve Bilgi Danışma
Fiyat ve Bilgi Danışma

Diş tedavi ve implant fiyatlarını hızlıca öğrenebilirsiniz.…

Randevu Alın
Randevu Alın

Formu doldurarak randevu talebi oluşturtabilirsiniz, böylece…

İmplant Tedavisinde Ağrı?
İmplant Tedavisinde Ağrı?

İmplant tedavi sırasında ağrı ve sonrasında ağrı, morluk ve…

Estetik Dolgu Sistemleri
Estetik Dolgu Sistemleri

Estetik dolgu sistemleri, diş dolguları hakkında bilgi almak…

Her Diş Boşluğuna İmplant Gerekli mi?
Her Diş Boşluğuna İmplant Gere…

Her Diş Boşluğuna İmplant Gerekli mi? Hangi koşullarda ne ka…

Kaç İmplant Gerekli
Kaç İmplant Gerekli

Kaç İmplant Gerekli, ağzında hiç dişi olmayan kişilere sabit…

İmplant Sonrası Xray ve Mr Çekilebilir mi?
İmplant Sonrası Xray ve Mr Çek…

İmplant Sonrası Xray ve Mr Çekilebilir mi? İmplant titanyumd…

İmplant Tedavisinde Estetik
İmplant Tedavisinde Estetik

Dental İmplant tedavisinde estetik uygulamalar uzman hekimle…

İmplant Tedavisi Avantaj ve Dezavantajları
İmplant Tedavisi Avantaj ve De…

İmplant tedavisi avantaj ve dezavantajları ile alakalı bilgi…

İmplant Protezi Ne Zaman Yapılır?
İmplant Protezi Ne Zaman Yapıl…

İmplanr protezi ne zaman yapılır, iyileşme süreci nedir, ne…

İmplant Sonrası İltihap
İmplant Sonrası İltihap

Tedavi sonrası iltihap nedenleri ve yapılması gerekenleri Ci…

Sigara İçenlerde İmplant Tedavisi?
Sigara İçenlerde İmplant Tedav…

Sigara İçenlerde İmplant Tedavisi?

Diş Çekimi Sonrası Hemen İmplant
Diş Çekimi Sonrası Hemen İmpla…

Diş çekimi sonrası hemen İmplant yapılabilir buna immediat i…

Genel Anestezi İle İmplant Tedavisi
Genel Anestezi İle İmplant Ted…

Genel Anestezi İle implant tedavisi, avantajları ve riskleri…

Şeker Hastalığında İmplant Tedavisi
Şeker Hastalığında İmplant Ted…

Şeker Hastalığında İmplant Tedavisi

İmplant Ömrü Ne Kadardır?
İmplant Ömrü Ne Kadardır?

İmplant ömrü ne kadardır, nelere bağlıdır, ömrünü uzatan ve…

İmplant Sonrası İzin ve Dinlenme
İmplant Sonrası İzin ve Dinlen…

İmplant sonrası izin ve dinlenme, yapılacak implant cerrahis…

İmplant Kaç Yaşında Yapılır?
İmplant Kaç Yaşında Yapılır?

İmplant kaç yaşında yapılır, yaşın sınırı, bünye uygunluğu v…

Diş Sıkması Olanlarda İmplant Tedavisi
Diş Sıkması Olanlarda İmplant…

Diş sıkması olanlarda implant tedavisi yapılabilir mi ?

İmplant Sonrası Sorunlar
İmplant Sonrası Sorunlar

İmplant sonrası komplikasyonlar, kaynaşmama, ağrı, siyahlık,…

Fast & Fixed
Fast & Fixed

SKY fast & fixed, dişsiz çeneye hemen implant yerleştirilmes…